دوستی بدون عمل ارزشی ندارد

                                      بسم الله الرحن الرحیم

بچه ام کوچولو بود، از من بیسکویت خواست. گفتم: امروز می خرم. وقتی به خانه برگشتم فراموش کرده بودم. بچه دوید جلو و پرسید: بابا بیسکویت کو؟ گفتم: یادم رفت. بچه تازه به زبان آمده بود، گفت: بابا بَده، بابا بَده. بچه را بغل کردم و گفتم: بابا جان! دوستت دارم، گفت: بیسکویت کو؟ دانستم که دوستی بدون عمل را بچه سه ساله هم قبول ندارد. چگونه ما می گوییم خدا و رسول و اهل بیت او را دوست داریم، ولی در عمل کوتاهی می کنیم.

                                                                                               حاج آقای قرائتی

/ 2 نظر / 27 بازدید
ساحل

این هم خییییییییییییییییییییلی قشنگ بود[گل]

ساحل

این هم خییییییییییییییییییییلی قشنگ بود[گل]