سوء ظنّ

                                           بسم الله الرحمن الرحیم

هیزم شکن صبح از خواب بیدار شد و دید تبرش ناپدید شده!

شک کرد که همسایه اش آن رادزدیده باشد برای همین تمام روز او را زیر نظر گرفت.متوجه شد همسایه اش در دزدی مهارت دارد، مثل یک دزد راه میرود، مثل دزدی که می خواهد چیزی را پنهان کند پچ پچمیکند ...

آن قدر از شکش مطمئن شد که تصمیم گرفت به خانه برگردد لباسش را عوض کند ونزد قاضی برود !

اما همین که وارد خانه شد تبرش را پیدا کرد !!!

زنش آن را جابه جا کردهبود...

مرد از خانه بیرون رفت و دوباره همسایه را زیر نظر گرفت؛ دریافت که او مثلیک آدم شریف راه می رود حرف می زند و رفتار میکند...!

سخن روز :  اگر شب هنگام کسی را در حال گناه دیدی، فردا به آن چشم نگاهش مکن شاید سحر توبه کرده باشد و تو ندانی ...

امام علی(علیه السلام)
 
/ 2 نظر / 27 بازدید
ساحل

خدا من رو هم ببخشه.یه لحظه فکر کردم واقعا کار همسایش بود.....

گیلاس

قشنگ بود