حجاب داشتن سخت است

                                بسم الله الرحمن الرحیم

نسل اول شاید خسته شده بود از بی حجابی و این همه فسادی که موجب شده بود.

نسل اول شاید تشنه ی روح اسلامی در جامعه بود.

نسل اول شاید رابطه ی عمل و عکس العمل را می دانست.

نسل اول شاید برای اعتقادات دینی خود ارزش قائل بود.

نسل اول تشنه بود، و راه خمینی، مسیر زلال ترین چشمه را برایش رهنمون شد.

نسل دوم شاید پذیرفت آن چه را که از نسل اول دیده بود.

نسل دوم شاید کم تر در مقابل هجمه های فرهنگی پیدا و ناپیدا قرار گرفته بود.

نسل دوم شاید هنوز به زمان آرمانی که برایش انقلاب کرده بودند، نزدیک و آشناتر بود.

اما نسل ها شاید، مفاهیم را درست منتقل نکرده اند، شاید خط انتقال معارف جایی کم رنگ شده است...

به نسل سوم گفتند که:

حجاب زینت زن است؛

حجاب مصونیت است نه محدودیت؛

حجاب داشتن بسیار آسان است؛

مبنا این نیست که بگویم حرف های بالا غلط است اما

نسل سومی یا حتی نسل چهارمی عزیز!

من به تو حقیقت را می گویم 

حجاب داشتن سخت است 

حجاب زیبایی زن را می پوشاند

جمع کردن چادر، کار راحتی نیست 

این که نتوانی دستانت را آزادانه حرکت دهی سخت است 

این که یک دستت به چادرت باشد، و دست دیگرت شاید کیف و کلاسور، سخت است

اگر من و تو پوشش صحیح را، چه چادر باشد، و چه مثلاَ مانتویی و مقنعه ای مناسب، بپذیریم، باید با چشم باز و علم به سختی، آن را بپذیریم، برای هدف های والاتر، هنر است، نه به زور و اجبار خانواده و اجتماع و...

این را فقط به تو می گویم عزیز دل...

بشر تا سختی نکشد، ره به جایی نمی برد

/ 1 نظر / 22 بازدید
گیلاس

موافقم کاملا درست است مادامی که زن چادر به سر دارد در حال جهاد است