رها باید شد!

از هستی خویشتن رها باید شد،از دیو خودیّ خود جدا باید شد، آن کس که به شیطان درون سرگرم است، کی راهی راه انبیا خواهد شد.

یاس کبود

بسم الله الرحمن الرحیم

21

دل خورشید محک داشت؟ نداشت

یا به او آیه شک داشت؟ نداشت

آسمانی که فلک می بخشید

احتیاجی به فدک داشت؟ نداشت

غیر دیوار و در و آوارش

خانه وحی کمک داشت؟ نداشت

مردم شهر به هم می گفتند

در این خانه ترک داشت؟ نداشت

شب شد و آینه ماه شکست

دست این مرد نمک داشت؟ نداشت

تو بپرس از دل پر خون و غمت

چهره یاس کتک داش؟ نداشت...

  
نویسنده :سید ; ساعت ۱٢:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳ فروردین ۱۳٩۳