رها باید شد!

از هستی خویشتن رها باید شد،از دیو خودیّ خود جدا باید شد، آن کس که به شیطان درون سرگرم است، کی راهی راه انبیا خواهد شد.

فی الاستعاذه1

بسم الله الرحن الرحیم

بار خدایا به تو پناه می برم

 از حرص و آز(بر دنیا)

 و تندی غضب و خشم

 و تسلط حسد و رشک

و سستی صبر و شکیبایی

و کمی قناعت و خرسند نبودن به کمی قسمت و بهره ی خود

و سوء خلق و بدخوئی

و افراط خواهش نفس

و غلبه ی حمیت

و از پیروی هوس 

و مخالفت هدایت و رستگاری

و خواب غفلت

و اقدام بر تکلف و کار بامشقت

و اختیار باطل بر حق

و مداومت بر گناه 

و کوچک شمردن معصیت و نافرمانی 

و بزرگ داشتن طاعت و بندگی 

و از بخود نازیدن ثروتمندان

و خوار شمردن فقراء و نیازمندان

و بدرفتاری با زبردستان(زن، فرزند، شاگرد،...)

و شکر بجانیاوردن از کسی که به ما نیکویی کرده.

(صحیفه سجادیه)

  
نویسنده :سید ; ساعت ۱٠:۳٠ ‎ب.ظ روز ٩ فروردین ۱۳٩٠
تگ ها :