رها باید شد!

از هستی خویشتن رها باید شد،از دیو خودیّ خود جدا باید شد، آن کس که به شیطان درون سرگرم است، کی راهی راه انبیا خواهد شد.

ایام جوانی

بسم الله الرحمن الرحیم

درخشانترین و با نشاط ترین وشیرین ترین دوره عمر هر موجودی دوره جوانی است؛ ایام جوانی ایام درخشندگی و فروغ زندگی، ایام سرور شادمانی، ایام قوت و قدرت، امید و آرزو، کار و کوشش و شور و هیجان است.
ایام جوانی رسیدن به رفیع ترین و عالی ترین منازل زندگی می باشد.
ایم جوانی به قدری ارزشمند است که خداوند در قیامت از او جداگانه سوال می کند، با اینکه جوانی بخشی از عمر آدمی است.

پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله وسلم می فرماید: « در قیامت هیچ بنده ای قدم از قدم بر نمی دارد تا اینکه از او پرسیده شود، که عمرش را در چه کاری فنا نموده است و جوانیش را در چه راهی تمام کرده است.»
امیر المومنین علیه السلام می فرماید: « دو چیز است که قدر و قیمت آنها شناخته نمی شود، مگر به از دست دادن آنها؛ یکی جوانی و دیگری تندرستی»

  
نویسنده :سید ; ساعت ٤:٥٦ ‎ق.ظ روز ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٥