رها باید شد!

از هستی خویشتن رها باید شد،از دیو خودیّ خود جدا باید شد، آن کس که به شیطان درون سرگرم است، کی راهی راه انبیا خواهد شد.

اول وقت

بسم الله الرحمن الرحیم

پیرمرد همیشه قبل از اذان خود را به مسجد می رساند. اهل مسجد او را می شناسند و به او احترام می گذارند. انسان موفقی است و در امور خیر هم معمولا پیش قدم می شود. سر صحبت را که با او باز می کنم با لبخندی محبت آمیز می گوید: «در نوجوانی به مشهد مشرف شدم. مرحوم حاج شیخ حسن علی، باغچه ای در نخودک داشت. به آنجا رفتم و ایشان را پیدا کردم به ایشان گفتم: من سه حاجت مهم دارم، دلم می خواهد خدا هر سه را در جوانی به من بدهد. یک چیزس یادم بدهید. فرمودند چه می خواهی؟

گفتم یکی دلم می خواهد در جوانی به حج مشرف شوم؛ چون حج در جوانی یک لذت دیگری دارد. فرمود نماز اول وقت را به جماعت بخوان.

گفتم دومین حاجتم این است که خدا به من یک همسر خوب عنایت کند. فرمودند: نماز اول وقت را به جماعت بخوان.

گفتم سوم اینکه خدا یک کسب آبرومندی به من عنایت فرماید. فرمودند: نماز اول وقت را به جماعت بخوان.

این عملی را که ایشان فرمودند، من شروع کردم و در فاصله سه سال هم به حج مشرف شدم، هم خدا به من زن مومنه و صالحه داد و هم کسب با آبرو به من عنایت کرد.

  
نویسنده :سید ; ساعت ٥:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٢